Browsers are difficult Please wait, loading your map...
SKOLOTĀJUIETEIKTIERESURSImatemātikaiworksheetworks.comdarba lapas matemātikāLietpratēji: M.Skudra,R.ŠtromaneRaģ socrative testukrātuve matemātikāLietpratēja: M.Skudra,R.Štromane, D.Vējonedabaszīnātnēmphet.colorado.edusimulācijas fizikāLietpratēja: M.KokareCoggle.com domukartesLietpratēja: I.Jēkabsonemindmup.comdomu kartesLietpratēja: M.SkudraQuizlet.com testi jēdzienupilnveidei, zināšanupārbaudeiLietpratēja: I.Jēkabsonepadlet.com apgūtāapkopošana, grupudarbamLietpratēji: M.Kokare,I.Jēkabsone, S.Megnehttp://macibas.e-skola.lvLietpratēja: M.KokareKahoot.comtestu spēleLietpratēji: M.Skudra,R.Štromane, I.Jēkabsone,M.Kokare, L.Struķequizlet.com testisadarbojotiesLietpratēji: D.Vējonequizizz.com testiLietpratēji: D.Vējone,I.Jēkabsone, S.SlavinskaTed-ed.comvideo krātuveLietpratēja: M.SkudraOneNote skolēnupatstāvīgā darbaorganizēšanaiLietpratēj: M.KokareStudystack.comzināšanunostiprināšanai spēļuun testu veidāLietpratēja: I.JēkabsoneArmoredpenguin.comtestu, krustvārdu mīklu u.c.veida uzdevumu veidošanaiLietpratēja: I.Jēkabsoneuzdevumi.lv uzdevumiatbilstoši standartiemLietpratēji: D.Vējone,M.Skudra, I.Jakubova,R.ŠtromaneSocrative.comprogresa testiLietpratēji: M.Skudra,I.Jakubova, R.Štromanetestu krātuve(vispārīgā)svešvalodāmislcollective.com idejasun darba lapassvešvalodu skolotājiemLietpratēja: I.Pētersonelearnenglishkidsbritishcouncil.orgspēles,video,audio uzdevumisākumskolaiLietpratēja: E.Līcītelearnenglishteensbritishcouncil.orgvideo ar darba lapām pamatskolaiLietpratēja: E.Līcītewww.ego4u.com  dažādi uzdevumi-gramatika, vārdu krājumspamatskolaiLietpratēja: E.Līcītewww.eslgamesplus.com valodasmācīšanās spēles dažādiemvecumiemLietpratēja: E.Līcītewww.frediesville.comvalodas mācīšanāsspēles  sākumskolaiLietpratēja: E.Līcītewww.englisch-hilfen.de/en/  vārdu krājumapaplašināšanaiLietpratēja: G.Purmalewww.english-grammar.at gramatikasapguveiLietpratēja: G.Purmalehttps://www.examenglish.com/CEFR/C1.htm dažāduangļu val. eksāmenuparaugi vskLietpratēja: G.PurmaleLatviešu valodai unliteratūraivaloda.lv video undarba lapas latv.val.Lietpratēji: K.Sevele,S.Slavinska, I.Pilipāviča,L.StepēnaPasakas.net tekstilasīšanai un klausīšanaiLietpratēji: K.Sevele,S.Slavinska, I.Pilipāviča,L.Stepēnavaloda.ailab.lvprezentācijas untiešsaistes uzdevumilatv.val.Lietpratēji: K.Sevele,S.Slavinska, I.Pilipāviča,L.Stepēnatezaurs.lv vārdnīcaLietpratēji: K.Sevele,S.Slavinska, I.Pilipāviča,letonika.lv lasītava,video materiāli,vārdnīcaLietpratēji: K.Sevele,S.Slavinska, I.Pilipāviča,L.Stepēnainformātika unprogrammēšanaMicro:bit kontrolierisdatorikā (3-5.kl)Lietpratējs: J.Līmežs

Created using MindMup.com