Browsers are difficult Please wait, loading your map...
Orsaker till konflikterExempel på HistoriskaorsakerPakistan o IndienGB och ImperialismenKongo-KinshasaKorruption och dåligekonomiSkottlandEngland har varitgynnatsImperialismKolonialismJapanStorbritannienSovjet och USA underKalla krigetOförätter och gamlakonflikterNationalism ochSeparatismRättvisefråga längrekonflikter blir svårareatt lösa då.Strategisk kontrollIdeologiskamotsättningarReligionIran - SaudiMen det är ett lätt sättatt dela in människorpå. skapa vi och dem.Ekonomisk obalansPolitik som skaparekonomiskt kaos avideologiska skäl vilketgör enstormaktskonflikt avdet. Venezuela. PrestigeInte gjort upp medHistorien.Minoriteter, som varitsjälvständiga menmister självständighetSkottlandLösningarEtniska konflikterFederationslösningMinoriteters rättigheterFred måste komma tillförstHoppa inte över steg ifredsprocessenUrsprungsorsakenmåste lösas. T exTerritorium måstelösas.Demokrati och fria valKorruptionFörhandlingar omvilken självständighetsom ska gesVinnare och förlorare.FN?De kan underlättasamtal och lösningarMen inte lösakonfliktenÖvervaka och bevakaFör att minska förtryckoch oförätter

Created using MindMup.com