Browsers are difficult Please wait, loading your map...
UTOPIZMREALIZMREALIZMKOMINTERN 1919ORTODOKSJAREFORMIZMREWIZJONIZMMŁODY MARKS 1844MAOIZM 1966NOWA LEWICA. TERRORYZM 1969SYTUACJONIZM 1957EUROKOMUNIZM 1975VENTOTENE 1941ZACHODNIE PARTIE KOMUNISTYCZNEPRAGA 1968LGBT 1969KPZR 1952OPOZYCJA KOMUNISTYCZNAWKP(b) 1925PARYŻ 1968NOWA LEWICA 1960GENDER 1975SOCIALISME OU BARBARIE 1948TROCKIZM 1923ANTYKULTURA 1993WSCHODNIE PARTIE SOCJALISTYCZNEZIELONI 1980FREUDOMARKSIZM REICHA 1929WSCHODNIE PARTIE KOMINTERNOWSKIEMARKSIZM SOWIECKI 1917(MARKSIZM-LENINIZM)OPOZYCJA ANTYKOMUNISTYCZNAMARKSIZMAUSTROMARKSIZM BAUERA 1918FRYDERYK ENGELSSOCJALDEMOKRACJA 1890MARKS 1847MARSZ PRZEZ INSTYTUCJE 1973facebook.com/MlotNaMarksizmPACYFIZM 1969KONTRKULTURA HIPPIE 1965KONTRKULTURA BEAT GENERATION 1950TEORIA KRYTYCZNA 1937–44FREUDOMARKSIZM FROMMA 1932–36facebook.com/ProgramWiedzySpolecznej

Created using MindMup.com